KRAKOWSKI ODDZIAŁ

STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
KRAKART GRUP Z LOS ANGELES PO PRZEKĄTNEJ II

„Po Przekątnej” – wystawa KrakArt Grupy z Los Angeles 7 artystów: Joanna Fodczuk-Garcia, Kasia Czerepak-Węglińska, Andrzej Koło Kołodziej, Leonard Konopielski, Janusz Maszkiewicz, Tomasz Misztal, Witold Vito Wójcik, którzy związani byli swoimi studiami i pracą artystyczną z Polską, a po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych osiągnęli sukcesy w działalności artystycznej i są prezentowani w muzeach i galeriach w USA i różnych krajach. Prowadzą również działalność pedagogiczną. Wkomponowali się w amerykański nurt artystyczny i są jego znaczącą częścią.


Celem działania poprzez prezentację artystów polonijnych i polskich zamieszkałych za granicą przybliżenie ich osiągnięć artystycznych mieszkańcom Krakowa, członkom Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddziału w Krakowie, turystom, studentom i artystom krakowskim w szczególności różnorodności prac artystycznych artystów polonijnych oraz ich starszych kolegów często wywodzących się z tych samych uczelni artystycznych w kraju.

Została stworzona możliwość zapoznania się z kierunkami rozwoju sztuki w świeci i jak znaczący udział mają w tym artyści mający polskie korzenie, w wielu przypadkach wywodzący się z polskich szkół artystycznych.

Wystawy organizowane w Domu Polonii w Krakowie od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Niestety sytuacja pandemiczna w roku 2020 w znacznym stopniu ograniczyła możliwość prezentacji prac, a po 7 listopada na podstawie obowiązujących przepisów umożliwiła jedynie zdalny przekaz.

FILM ZOBACZYŁO DOTYCHCZAS 2559 OSÓB


O PROJEKCIE

„Po Przekątnej” – wystawa KrakArt Grupy z Los Angeles 7 artystów: Joanna Fodczuk-Garcia, Kasia Czerepak-Węglińska, Andrzej Koło Kołodziej, Leonard Konopielski, Janusz Maszkiewicz, Tomasz Misztal, Witold Vito Wójcik, którzy związani byli swoimi studiami i pracą artystyczną z Polską, a po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych osiągnęli sukcesy w działalności artystycznej i są prezentowani w muzeach i galeriach w USA i różnych krajach. Prowadzą również działalność pedagogiczną. Wkomponowali się w amerykański nurt artystyczny i są jego znaczącą częścią.INNE WYDARZENIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU "WSPÓLNOTY POLSKIEJ"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy
Polonii i Polakom za granicą.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów