KRAJ-EMIGRACJA

RZYM 1990. KONFERENCJA POD PATRONATEM OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II


W trzydziestolecie istnienia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" przypominamy wydarzenie, które legło u podstaw wszelkiej aktywności polonijnej oraz misji realizowanej przez "Wspólnotę Polską" w kolejnych latach. Była nim konferencja "Kraj Emigracja" zorganizowana w dniach 26-30 X 1990 r. w Rzymie, pod patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II, w której uczestniczyło 89 przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych z 22 krajów świata, oraz 24-osobowa delegacja „Wspólnoty Polskiej". W konferencji udział wzięli także duszpasterze Polaków poza granicami kraju wraz z delegatem Prymasa Polski do spraw duszpasterstwa emigracji ks. bp. Szczepanem Wesołym. Konferencję zaszczycił swą obecnością ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski.


List Ministra Spraw Zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego do uczestników Konferencji


Drodzy Rodacy,

Szanowni Uczestnicy Rzymskiego Spotkania Polaków Demokratyczne przeobrażenia w naszej ojczyźnie sprawiają, że Rzeczpospolita Polska znów staje się domem otwartym dla wszystkich Polaków, dla całego, prawie 50-milionowego narodu polskiego

.

Drzwi tego domu otworzyły się szeroko po wyborczym zwycięstwie „Solidarności" i utworzeniu demokratycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego. Wkrótce w N silnych i demokratycznych wyborach naród polski wybierze swego prezydenta, a w przyszłym roku - parlament. Spełnia się więc to, o co przez 45 lat niezłomie walczyli najlepsi ludzie w kraju ponosząc ciężkie ofiary. Pierwsza linia walki przebiegała w Kraju. Emigracja wspomagała nas. Dziś wolna, suwerenna i demokratyczna Polska jest faktem.

Sprawą doniosłej wagi jest wypracowanie zasad i form uczestnictwa wszystkich środowisk polonijnych i emigracyjnych w życiu społecznym Kraju. Niemniej ważne jest zapewnienie pełniejszego współdziałania i wzajemnych kontaktów między Polakami i polskimi organizacjami rozsianymi po świecie. Od dłuższego czasu ze środowisk polonijnych tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie, kierowane są do kraju liczne postulaty i propozycje. Dojrzewa potrzeba szerokiego dialogu, sprzyjającego umacnianiu i rozwijaniu wszechstronnych więzi między wszystkimi Polakami.

Wymogom czasu w tym względzie wyszła naprzeciw inicjatywa Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Andrzeja Stelmachowskiego, aby dialog taki zapoczątkować w Rzymie, na spotkaniu Polaków z całego świata.

Wierzę, że uczestnicy Konferencji Rzymskiej, opierając się na moralnej nauce Ojca Świętego Jana Pawła II, znajdą właściwe rozwiązanie stojących przed nimi zadań.

Z całego serca życzę Państwu pomyślnych i owocnych obrad.
KONFERENCJA KRAJ-EMIGRACJA - STRONA GŁÓWNA