KRAJ-EMIGRACJA

RZYM 1990. KONFERENCJA POD PATRONATEM OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II


W trzydziestolecie istnienia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" przypominamy wydarzenie, które legło u podstaw wszelkiej aktywności polonijnej oraz misji realizowanej przez "Wspólnotę Polską" w kolejnych latach. Była nim konferencja "Kraj Emigracja" zorganizowana w dniach 26-30 X 1990 r. w Rzymie, pod patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II, w której uczestniczyło 89 przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych z 22 krajów świata, oraz 24-osobowa delegacja „Wspólnoty Polskiej". W konferencji udział wzięli także duszpasterze Polaków poza granicami kraju wraz z delegatem Prymasa Polski do spraw duszpasterstwa emigracji ks. bp. Szczepanem Wesołym. Konferencję zaszczycił swą obecnością ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski.


Apel Konferencji „Kraj - Emigracja"


Konferencja Polaków Świata „Kraj - Emigracja" apeluje do narodów i rządów wschodnich sąsiadów Polski - Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji jak również wszystkich republik ZSRR:

  1. o przywrócenie wszystkich praw obywatelskich Polakom wy­gnanym i prześladowanym przez rządy totalitarne, o zapewnienie wszelkich praw człowieka polskiej mniejszości narodowej (łącznie z prawem swobodnego odwiedzania Polski), o łagodzenie i eliminację wszelkich uprzedzeń etnicznych,
  2. o zwrócenie świątyń i wszelkich dóbr stworzonych niegdyś przez społeczność polską w celu krzewienia oświaty i kultury, o odszkodowa­nie dla obywateli, o wyasygnowanie funduszy na odbudowę i rozwój ośrodków kultury zrujnowanych przez poprzednie rządy.

Zebrani uważają za niezbędne ponowne uregulowanie prawne sprawy obywatelstwa polskiego osób, które miały je przed 1939 rokiem oraz ich potomków.

Witając procesy demokratyzacji rządów na Wschodzie Konferencja zaznacza, że procesy te nie zwalniają nowych rządów od odpowiedzial­ności materialnej i moralnej za karygodne czyny rządów je poprze­dzających.


Oświadczenie Konferencji „Kraj - Emigracja"

Dla umocnienia więzi Narodu Polskiego z Łotewskim zebrani na pierwszej historycznej Konferencji „Kraj - Emigracja" pragnąc uczcić pamięć tragicznie zmarłej wśród nas śp. Ity Kozakiewicz, Posła Republiki Łotewskiej, Przewodniczącej Związku Polaków na Łotwie, ustanawiamy stypendium Jej imienia.

Stypendium to przeznaczone jest dla doktorantów, Polaków oraz osób innych narodowości, badających problemy Polaków na Łotwie. Konferencja upoważnia wnioskodawcę - Światowe Zjednoczenie Polek, do wypracowania zasad administracji i przyznawania stypen­dium w porozumieniu ze Związkiem Polaków na Łotwie.
KONFERENCJA KRAJ-EMIGRACJA - STRONA GŁÓWNA