SWP


STRONA GŁÓWNA   REGULAMIN     SEJMIK     DZIEŃ 1     DZIEŃ 2     DZIEŃ 3     DZIEŃ 4     DZIEŃ 5


REJESTRACJA NA IGRZYSKA


Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem Igrzysk. Jednocześnie informujemy, że przedstawiony w formularzu harmonogram zawodów może ulec zmianie ze względu na poziom zainteresowania uczestników poszczególnymi dyscyplinami.

Uczestnictwo w Igrzyskach wiąże się z wniesieniem opłaty wpisej, która wynosi:

  • dla uczestników dorosłych i starszej młodzieży (powyżej 16 roku życia): 480,00 PLN
  • dla uczestników w przedziale wiekowym 5-16 lat: 240,00 PLN
  • dzieci do lat 5. uczestniczą wraz z rodzicem/rodzicami bezpłatnie, jednak organizator nie zapewnia im osobnego łóżka do spania.

Osoby niepełnoletnie czyli poniżej 18 roku życia zgłaszane są wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Wpisowe wpłacane jest dopiero po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Komitet Organizacyjny.

Rejestracja zawodników zakończy się 17 lipca 2023 roku. Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.


REGULAMIN IGRZYSK

STRONA GŁÓWNA IGRZYSK