SWP


ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW


INFORMACJE SANITARNE

 1. Igrzyska odbywać się będą zgodnie ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w ścisłym reżimie sanitarnym obowiązującym w terminie przeprowadzania Igrzysk. Reżim sanitarny będzie przestrzegany zarówno w obiektach noclegowych, autokarach, jak i podczas zawodów oraz wszystkimi zasadami prowadzącymi do bezpiecznego pobytu w trakcie Igrzysk. Bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich uczestników jest najważniejsze i wszystkie procedury będą temu podporządkowane. W związku z powyższym Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmian w programie i zasadach przeprowadzania dyscyplin sportowych Igrzysk Polonijnych.
 2. W związku z reżimem sanitarnym zawody będą przeprowadzane hybrydowo, przy podziale na mniejsze grupy. Uczestnicy Igrzysk będą również podzieleni na grupy i zamieszkiwać będą w wielu różnych hotelach.
 3. Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Igrzyskach, po przyjeździe do Pułtuska zobowiązany jest przedstawić unijny certyfikat COVID-19 lub negatywny wynik testu na obecność koronawirusa typu PCR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjazdem, lub negatywny wynik testu antygenowego, wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem.

REJESTRACJA

 1. Igrzyska rozpoczynają się 19 września 2021 r. w godzinach wieczornych Ceremonią Otwarcia Igrzysk.
 2. Rejestracja uczestników na XX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne w Pułtusku trwa do 22 sierpnia 2021 r.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie oznacza zakwalifikowania do udziału w Igrzyskach. Komitet Organizacyjny podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszonych uczestników po rozpatrzeniu formularzy zgłoszeniowych.
 4. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj zdjęcie do identyfikatora igrzyskowego - takie jak do paszportu lub dowodu osobistego - w wersji elektronicznej. Akceptowane przez formularz formaty zdjęć, to JPG lub PNG. Na zdjęciu musi być twarz wyłącznie osoby rejestrowanej, bez okularów przeciwsłonecznych, bez nakrycia głowy, bez innych osób w tle.
 5. O zakwalifikowaniu do udziału w Igrzyskach uczestnicy zostaną poinformowani do 16 sierpnia 2021 r.

OPŁATY - ZAKWATEROWANIE

 1. Opłatę w wysokości 240 zł wnosi się dopiero po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Komitet Organizacyjny , o czym zostaną Państwo powiadomieni w odrębnym mailu.
 2. W opłacie zawarta jest opłata organizacyjna, pakiet startowy uczestnika, wynajem sprzętu sportowego, transport z i na miejsce odbywania się zawodów przeprowadzanych w większej odległości od miejsca noclegu oraz nocleg w obiektach o standardzie dwugwiazdkowym w pokojach dwu-, trzy- i czteroosobowych wraz wyżywieniem w postaci śniadań i obiadokolacji.
 3. W formularzu zgłoszeniowym istnieje możliwość wskazania sugerowanych osób do pokoju (zawodników biorących udział w Igrzyskach).
  W przypadku braku wpisania sugerowanej osoby/osób do pokoju (zawodników biorących udział w Igrzyskach) Komitet Organizacyjny przydzieli osobę/osoby losowo

WYBÓR DYSCYPLIN

 1. Zgodnie z Regulaminem Igrzysk, uczestnicy wybierają na formularzu zgłoszeniowym minimum dwie dyscypliny, a w ramach każdej z dyscyplin można startować maksymalnie w dwóch konkurencjach, nie wliczając w to sztafet oraz Turnieju Rodzinnego
 2. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się takie, w trakcie którego wybrano przynajmniej dwie dyscypliny, ale po jednej z każdego dnia. Zasadą jest wybór jednej dyscypliny w danym dniu. Jeżeli dyscyplina przewiduje wiele konkurencji, ukażą się dodatkowe pola wyboru.
 3. Prosimy o przemyślany wybór dyscyplin – nie będzie możliwości późniejszej zmiany lub dopisywania się do list startowych.
 4. W przypadku turnieju piłki siatkowej i koszykówki, zawody odbędą się jeżeli zbierzemy odpowiednią liczbę drużyn. Dlatego też w trakcie wypełniania formularza osoby wybierające te dyscypliny będziemy prosili o wskazanie innych, zastępczych dyscyplin na wypadek, gdyby turnieje nie odbyły się z braku zainteresowanych drużyn.
 5. Miejsca konkretnych rozgrywek sportowych, szczegółowy program Igrzysk oraz kategorie wiekowe poszczególnych dyscyplin zostaną określone po zakończeniu procesu rejestracji uczestników w formularzu online. Zawody odbywać się będą na ternie Północnego Mazowsza.

TURNIEJ RODZINNY

 1. Turniej rodzinny nie wlicza się do wyboru dyscyplin.
  UWAGA: Udział w Turnieju Rodzinnym jest możliwy tylko, jeżeli nie wybrało się żadnej dyscypliny w czwartek 23 września
  Drużyna w turnieju rodzinnym to grupa 3 spokrewnionych ze sobą zawodników - przynajmniej jedna osoba dorosła i dziecko/dzieci do 14 roku życia. Zgłoszenia do Trunieju Rodzinnego znajdują się na trzeciej stronie formularza.

PYTANIA

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: sport@swp.org.plPrzed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Igrzysk

REGULAM IGRZYSK - PRZECZYTAJ ZANIM WYPEŁNISZ ZGŁOSZENIE


DYSCYPLINY SPORTOWE W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH IGRZYSK


PONIEDZIAŁEK 20.09 WTOREK 21.09 ŚRODA 22.09 CZWARTEK 23.09
badminton koszykówka lekkoatletyka piłka siatkowa
tenis stołowy piłka siatkowa plażowa nordic walking
bieg na 5 km strzelectwo golf
tenis ziemny tenis ziemny turniej rodzinny
pływanie kolarstwo MTB brydż
kajakarstwo szachy

PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGOKOMITET HONOROWY


Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Piotr Gliński


Minister Obrony Narodowej

Mariusz Błaszczak


Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Andrzej Kraśnicki


Burmistrz Miasta Pułtusk

Wojciech Gregorczyk


Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

Jerzy Bauer


Przewodnicząca Rady Polonii Świata

Teresa Berezowska


Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Tadeusz Pilat
facebook