"Stowarzyszenie Wspólnota Polska"
I Międzynarodowy Polonijny Festiwal Biegowy
Pułtusk 2018


Zapraszamy do udziału w I Międzynarodowym Polonijnym Festiwalu Biegowym w Pułtusku w dniach 24-26 sierpnia 2018 roku.

Przygotowaliśmy wiele atrakcji - występy artystyczne, piknik rodzinny, gril ale przede wszystkim różnorodne trasy biegowe dla każdego uczestnika bez względu na kondycję fizyczną czy wiek.

Bez wątpienia najważniejszym będzie Bieg 1918 na pamiątkę odzyskania niepodległości. Z pobudek patriotycznych udział w nim jest niemal obowiązkowy

Udział w biegach jest całkowicie bezpłatny. Przygotowaliśmy za to nagrody pieniężne, których łączna pula wynosi 20 000 PLN


Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami poniżej i wypełnienie zgłoszenia - dostęnego w dwóch kategoriach: dla osób niepełnoletnich (wypełnia za każdą z nich opiekun) i pełnoletnich, dostęnego poprzez linki na dole strony.
MIEJSCE I TERMIN

 1. Polonijny Festiwal Biegowy Pułtusk 2018 odbędzie się w dniach 24 - 26 sierpnia 2018 roku.
 2. Konkurencje festiwalowe (biegi) wraz z ich dystansami znajdują się w programie Festiwalu (Organizator zastrzega, że Program może ulec zmianie).
 3. Start i meta imprez biegowych Polonijnego Festiwalu Biegowego zostały zaplanowane w Pułtusku i okolicach.

W programie:


Bieg 1918

 • dystans 1918 m
 • dla osób od 17 roku życia.
 • czas otwarcia mety 25 minut
 • 2 pętle wybrukowanymi ulicami wokół Rynku


Polonijny Półmaraton

 • dystans 21 km 97,5 m
 • dla osób od 18 roku życia
 • zawodnicy biorący udział w Półmaratonie Polonijnym będą poddani wyrywkowej kontroli antydopingowej, zgodnie z zasadami Polskiej Agencji Antydopingowej. Badanie zlecone Zakładowi Badań Antydopingowych.
 • trasa przebiegać będzie po ulicach miasta około 30% i terenach leśnych wokół pułtuska około 70% trasy


Bieg po Puszczy Białej

 • dystans 10 000 m
 • dla osób od 17 roku życia
 • trasa przebiegać będzie po ulicach miasta około 30% i terenach leśnych wokół pułtuska około 70% trasy


Bieg nocny śladami historii Pułtuska

 • na zaliczenie dystans 3400 m
 • dla osób od 17 roku życia
 • czas otwarcia mety 45 minut
 • trasa przebiegać będzie asfaltowym i brukowanymi ulicami pułtuskiej Starówki.


Bieg dla dzieci i młodzieży

 • dystans 500 metrów dla osób w wieku 11-13 lat
 • dystans 1000 metrów dla osób w wieku 14-16 lat
 • wybrukowanymi ulicami wokół RynkuINFORMACJA TELEFONICZNA O BIEGACH: +48 22 556 90 55BEZPŁATNY UDZIAŁ


Udział w biegach jest całkowicie bezpłatny !


NAGRODY
ŁĄCZNIE 20 TYS. PLN

Czekają na Państwa atrakcyjne nagrody !

Przykładowe nagrody :

Półmaraton Polonijny - nagrody w podziale na kategorię kobiet i mężczyzn:

I miejsce - 3000 zł
II miejsce - 2000 zł
III miejsce - 1000 zł
IV miejsce - 500 zł
V miejsce - 300 zł

W innych biegach również ciekawe nagrody finansowe i rzeczowe !

Łączna pula nagród to ponad 20 000 zł !


PROGRAM

Piątek - 24 sierpnia

18 : 00 - Koncert na otwarcie Festiwalu
21 : 00 - Bieg 1918
22 : 00 - Bieg nocny śladami historii Pułtuska


Sobota – 25 sierpnia

09 : 30 - Półmaraton
12 : 00 - Biegi dzieci i młodzieży
12 : 30 - Rodzinny Piknik Polonijny
19 : 30 - Koncert Muzyczny
20 : 00 - Wspólny grill dla biegaczy


UWAGA:
Zawodnicy biorący udział w Półmaratonie Polonijnym będą poddani wyrywkowej kontroli antydopingowej, zgodnie z zasadami Polskiej Agencji Antydopingowej. Badanie zlecone Zakładowi Badań Antydopingowych.


Niedziela - 26 sierpnia

10 : 00 - Bieg po Puszczy Białej
11 : 30 - Zakończenie III Festiwalu Biegów


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

I Międzynarodowy Polonijny Festiwal Biegowy Pułtusk 2018 jest wydarzeniem które z jednej strony ma za zadanie popularyzację sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu, a z drugiej strony ma za zadanie umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

W ramach Festiwalu będą organizowane również dodatkowe wydarzenia kulturalno-rozrywkowe.

Podczas 3 dni festiwalu w Pułtusku, zostaną przeprowadzone konkurencje biegowe na kilku dystansach w różnych kategoriach, odbędą się również imprez towarzyszące – m.in. koncerty, wspólne grillowanie, itp.


REGULAMIN UCZESTNICTWA

 1. Każdy uczestnik Polonijnego Festiwalu Biegowego musi się zarejestrować przez system zgłoszeniowy i być zweryfikowany w Biurze Zawodów na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożyła podpis pod oświadczeniem o znajomości niniejszego Regulaminu i Regulaminów.

 2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

 3. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa).

 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranej przez niego imprezie biegowej.

 5. Każdy uczestnik, by wystartować w danej imprezie biegowej, musi mieć przyczepiony do koszulki numer startowy. Mocowanie musi umożliwiać identyfikację zawodnika. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone i podlega konsekwencjom prawnym z Ustawy o ruchu drogowym.

 6. Zarejestrowani uczestnicy osobiście odbierają w biurze zawodów numer startowy oraz pakiet startowy.

 7. Zarejestrowany - poprzez formularz elektroniczny - zawodnik, który nie odbierze numeru startowego, nie może wystartować w biegu i nie będzie klasyfikowany.

 8. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Szczegółowych, tj. regulaminów poszczególnych biegów, w których uczestniczy.

 9. Na trasach biegów Festiwalu Biegowego nie są przewidywane punkty z własnymi odżywkami zawodników.

 10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, jak również spożywania ich podczas biegu.

 11. UWAGA!
  Zawodnicy biorący udział w Półmaratonie Polonijnym będą poddani wyrywkowej kontroli antydopingowej, zgodnie z zasadami Polskiej Agencji Antydopingowej. Badanie zlecone Zakładowi Badań Antydopingowych.

 12. Zabrania się startu zawodników z jakimikolwiek pojazdami (w tym wsparciem np. na rowerze, rolkach czy deskorolce), ze zwierzętami, kijkami typu nordic walking.

 13. W ramach Festiwalu nie będzie możliwości startu osób niepełnosprawnych na wózkach i o kulach.

 14. Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań m.in. po żelach, batonach i napojach w miejscach do tego nie wyznaczonych.

 15. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez zawodników/uczestników, w wyniku udziału Festiwalu oraz jest zwolniony z obowiązku naprawienia takich.

 16. Organizator nie zapewnia uczestnikom transportu ani pokrywa kosztów podroży.

 17. Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów dla uczestników, jednakże staramy się pomóc w znalezieniu noclegu w miejscowych hotelach, hostelach, akademikach – zgodnie z informacją podaną w Formularzu Zgłoszeniowym i w informatorze.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.

Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym, w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
WYKAZ PROPONOWANYCH BIEGÓW podczas Polonijnego Festiwalu Biegowego


Bieg 1918
Polonijny Półmaraton
Bieg po Puszczy Białej
Bieg nocny śladami historii Pułtuska
Bieg dla dzieci i młodzieży
ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW


UWAGA! W przypadku osób niepełnoletnich rejestracji dokonuje pełnoletni opiekun. Każda osoba niepełnoletnia rejestrowana jest przez opiekuna indywidualnie. Prosimy skorzystać w takim przypadku z formularza dla osób niepełnoletnich.
Organizatorem Międzynarodowego Polonijnego Festiwalu Biegowego jest
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.PUŁTUSK


Dzisiejszy Zamek – Dom Polonii jest miejscem , gdzie historia łączy się ze współczesnością, gdzie każdy może znaleźć coś dla ducha i ciała; to tu można poznać bogatą historię Pułtuska, regionu i Ojczyzny, to tu z racji na malownicze położenie nad Narwią można znaleźć chwile odpoczynku i to tu można skosztować wspaniałych potrwa kuchni staropolskiej, znanej w Polsce i za granicą. Załoga dzisiejszego Domu Polonii stara się, aby w podwojach pułtuskiego zamku, gdzie „mówią wieki”, nasi Rodacy przyjeżdżający z całego świata oraz liczni goście z kraju poczuli atmosferę polskiego Domu i polskiej gościnności.

Dom Polonii mieści się w zabytkowym XV-wiecznym Zamku, usytuowanym na wzgórzu, w otoczeniu pieknego parku nad Narwią.

Ten historyczny, malowniczo położony kompleks stanowi znaczący obiekt hotelowo - gastronomiczno - konferencyjny na mapie tak Mazowsza jak i całej Polski. Hotel w Zamku dysponuje 102 miejscami noclegowymi w 54 pokojach a hotel na Podzamczu - 60 miejscami noclegowymi w 38 pokojach. Proponujemy Państwu do wyboru pokoje w prostym, eleganckim i funkcjonalnym stylu, idealnym dla stworzenia przyjemnej i gościnnej aury.

Niewątpliwie jedną z największych atrakcji Zamku są przejażdżki gondolami. Na łodziach tych można nie tylko podziwiać uroki nadnarwiańskiej przyrody ale także zjeść romantyczną kolację. Aktywny wypoczynek zapewnia bogato wyposażona w sprzęt wodno - turystyczny Stanica Wodna. Zabytkowy charakter hotelu podkreślają organizowane imprezy - Pikniki Szlacheckie, Turnieje Rycerskie, Pikniki Militarne na Podzamczu i Bale Niepodległościowe. Tradycją stały się coroczne wydarzenia - Ogólnopolski Konkurs Kulinarny "Kuchnia Polska Wczoraj i Dziś" i Dzień Tradycji Rzeczypospolitej - "Piknik Husarski".

Podczas pobytu w naszym hotelu goście mają okazję poznać liczne zabytki Pułtuska a m.in. najdłuższy brukowany rynek w Europie, zabytki sakralne , poznać historię jedynego na Mazowszu deszczu meteorów, niepowtarzalne uroki przyrody nadnarwiańskiej ( w tym rezerwaty ), szlaki rowerowe i turystyczne a także wiele innych, do zapoznania się z którymi kazdego gorąco zachęcamy.


WIĘCEJ O ZAMKU - DOMU POLONII W PUŁTUSKUfacebook