CENTRUM POMOCY HUMANITARNEJ
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"POMOC HUMANITARNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
DLA KOGO?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


NA CO?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


JAKIE, ILE I NA JAK DŁUGO?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.JAK UZYSKAĆ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


TEMAT?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


TEMAT?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nasz adresCENTRUM POMOCY HUMANITARNEJ
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"

ul. Kilińskiego 13m, 15-089 Białystok

Biuro Centrum otwarte jest w godz. 7:00-15:00 czasu polskiego.


DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"

NASZE DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA

Od wielu lat Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" realizuje programy i projekty pomocowe na rzecz Rodakó mieszkających poza granicami kraju. Dotyczą one wsparcia o naturze humanitarnej, doraźnych akcji związanych z klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami losowymi, programów ochrony zdrowia ale też szkoleń i staży podnoszących kwalifikacje polskich i polonijnych pracowników medycznych tak, aby mogli nieść specjalistyczną pomoc w swoich środowiskach. Przykłądy niektórych prezentujemy poniżej.Misja Medyczna Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, podczas długoletniej współpracy z organizacjami polskimi i polonijnymi, realizuje zadania i koordynuje przedsięwzięcia obejmujące różne formy pomocy charytatywnej i socjalnej.

Przez wiele lat Stowarzyszenie dofinansowywało „Misję medyczną” Litwie, Ukrainie, w Mołdawii, Gruzji, Rosji oraz Kazachstanie. W ciągu czterech lat, podczas pobytu lekarzy specjalistów z polskich placówek medycznych na Ukrainie (obwody tarnopolski, rówieński, lwowski, winnicki) i w Gruzji, we współpracy z tamtejszymi placówkami medycznymi, organizacjami polskimi oraz ośrodkami Caritas, skonsultowano ok. 1500 pacjentów – osób polskiego pochodzenia.Pomoc charytatywna i socjalna dla środowisk polskich i polonijnych za granicą


Wsparcie ubogich środowisk polonijnych na Wschodzie, gdzie sytuacja ekonomiczna wielu osób jest szczególnie trudna i dużo Polaków żyje w ubóstwie zostało zorganizowane w ramach zadania „Pomoc charytatywna i socjalna dla środowisk polskich i polonijnych za granicą”.

Pomoc charytatywna w postaci paczek z żywnością i rzeczami oraz zapomóg indywidualnych przekazana została do rodzin pochodzenia polskiego, będących w trudnej sytuacji materialnej, emerytów, rencistów oraz kombatantów na Ukrainie, w Armenii, Kazachstanie i Rumunii.Pomoc charytatywna dla poszkodowanych podczas powodzi Rodaków w Kazachstanie


Projekt „Pomoc charytatywna dla poszkodowanych podczas powodzi Rodaków w Kazachstanie” został zrealizowany z konieczności wsparcia rodzin pochodzenia polskiego dotkniętych powodzią, która nawiedziła na przełomie marca i kwietnia 2016 roku północny Kazachstan (rejon tajynszyński). Kataklizm spowodował ogromne straty na terenach zamieszkałych w większości przez ludność pochodzenia polskiego.

Zalanych zostało kilka wsi, w tym: Donieckoje, Kellerowka, Jasna Polana. Woda podtopiła drogi, uszkodziła most. Kilka domów uległo poważnemu zniszczeniu, wiele wymagało gruntownego remontu. Kilkadziesiąt rodzin utraciło znaczną część swojego dobytku. Aby przywrócić normalne warunki życia sytuacja wymagała szybkiej interwencji i zorganizowanej pomocy.STAŻE MEDYCZNE dla lekarzy ze wschodu


Począwszy od roku 1994 przez 25 lat -z tej formy pomocy skorzystało w Lublinie ponad 600 medyków ze Wschodu. O potrzebie realizacji takiego projektu zdaje się świadczyć wymownie fakt, że przez kilka lat, kiedy na ten cel nie było dofinansowania grupa lekarzy z Mińska przyjeżdżała do Lublina na koszt własny.

Dla przykładu 2018 r. dzięki wsparciu Senatu RP gościliśmy w Lublinie 24 lekarzy z Białorusi , Ukrainy, Mołdawii i Kazachstanu. Uczestnicy odbywali staże w kilku terminach od 14 października do 7 grudnia.