60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Polska
2020-02-12 ZIDENTYFIKOWANO GRÓB POLSKIEGO ŻOŁNIERZA Z 1 DYWIZJI PANCERNEJ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Grób nieznanego polskiego żołnierza, znajdujący się na Polskim Cmentarzu Wojennym w Langannerie we Francji, kryje szczątki kaprala Ryszarda Chaniewskiego z 1 Dywizji Pancernej – wynika z badań historycznych przeprowadzonych przez pracowników Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Adrianem Pohlem.

Badania zrealizowano w oparciu o dokumenty pozyskane z archiwum Komisji Grobów Wojennych Wspólnoty Narodów, Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. Sikorskiego.

Ceremonia wojskowa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Langannerie w Normandii, związana z przywróceniem imienia i nazwiska na grobie żołnierza, odbędzie się sierpniu 2020 roku w czasie głównych uroczystości upamiętniających udział polskich żołnierzy z 1 Dywizji Pancernej, dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka w bitwie pod Falaise.

KAPRAL RYSZARD CHANIEWSKI - BIOGRAFIA

Ryszard Chaniewski urodził się 19 stycznia 1913 roku w Białymstoku. Jego rodzicami byli Atanazy i Amelia z domu Kruszewska. W 1929 roku ukończył szkołę powszechną w Białymstoku, a następnie trzy kursy w Państwowej Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej na wydziale tokarskim. Zaprzysiężony 12 grudnia 1934 roku, dostał przydział do 4 Batalionu Pancernego, gdzie ukończył kurs samochodowy, a 7 września 1935 roku szkołę podoficerską. 10 września 1936 roku awansował do stopnia kaprala. Przed II wojną światową mieszkał w Grodnie przy ul. Zamkowej pracując jako tokarz. Udziału w Kampanii 1939 roku nie wziął. We Francji w dniu 25 listopada 1939 roku został wcielony 1 Pułku Czołgów stacjonującego w Coetquidan, by 23 czerwca 1940 roku zostać ewakuowanym do Wielkiej Brytanii. Jego ostatnim przydziałem był 2 Pułk Pancerny wchodzący w skład 1 Dywizji Pancernej. Służąc jako kierowca czołgu poległ na polu chwały 8 sierpnia 1944 roku w Normandii – pierwszego i jednocześnie najkrwawszego dnia działań jego Pułku. Pierwotnie kapral Ryszard Chaniewski został pochowany w La Blanche Herbe, skąd jego szczątki, jako bezimiennego żołnierza Wojska Polskiego, przeniesiono na Polski Cmentarz Wojenny w Langannerie.

Podporucznik Henryk Chaniewski, brat Ryszarda, w 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej. Trafił do obozu Kozielsku, a następnie został zamordowany w Katyniu.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook