60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Polska
2020-02-11 80. ROCZNICA PIERWSZEJ MASOWEJ DEPORTACJI OBYWATELI POLSKICH W GŁĄB ZSRR ipn.gov.pl

10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tys. obywateli polskich. Wielu umarło już w drodze, tysiące nie wróciły do kraju. Wśród deportowanych były głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski.

10 lutego 2020 roku, w 80. rocznicę pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS, przed pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie przy ul Muranowskiej w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary tej zbrodni. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek. Podczas obchodów zebrani odmówili wspólnie modlitwę w intencji obywateli polskich zesłanych na Syberię oraz ofiar represji komunistycznych i ich rodzin. Następnie odbył się Apel Pamięci.

„Cierpienie ofiar agresorów ze wschodu wcale nie było mniejsze niż tych z zachodu. Do dziś żyją świadkowie, którzy noszą w sercu niezagojoną ranę” – napisał w liście do uczestników obchodów minister Jan Józef Kasprzyk.

Podczas uroczystości dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Wojciech Lesiak wręczył medale „Pro Bono Poloniae”.

Na zakończenie uroczystości odbyła się ceremonia złożenia kwiatów, dyrektor Adam Siwek oddał hołd ofiarom represji komunistycznych, składając wieniec przed pomnikiem.

Kwiaty przed pomnikiem złożyli: Sybiracy oraz ich rodziny, członkowie Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na czele z sędzią Bogusławem Nizieńskim, w imieniu Prezydenta RP – prof. Adam Waśko, w imieniu marszałek Sejmu RP – wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, w imieniu Prezesa Rady Ministrów – Jan Wadowski, senator Maria Koc, dowódca Garnizonu Warszawa gen. Robert Głąb, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, a także reprezentanci wszystkich największych środowisk kombatanckich, przedstawiciele władz samorządowych i duchowieństwo.


ipn.gov.pl
fot. MN/BUWiM / PAPPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook