60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Białoruś
2020-01-14 ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W BORYSOWIE Dom Polski W Borysowie

Spotkanie świąteczno-noworoczne dla dzieci i młodzieży, uczących się języka polskiego w Borysowie przypadło na ostatnie dni ferii zimowych.

Na tę okazję nauczyciele przygotowali ze swoimi wychowankami występy artystyczne o tematyce bożonarodzeniowej i noworocznej. Podczas trwającego prawie godzinę koncertu publiczność oklaskiwała występy uczestników, którzy recytowali wiersze: o choince, Wigilii, o pierwszej Gwiazdce, o Bożym Narodzeniu, o prezencie dla Świętego Mikołaja.

W trakcie koncertu nie zabrakło też występów wokalno-instrumentalnych. W wykonaniu młodych artystów zabrzmiały piękne polskie kolędy, zarówno tradycyjne, jak i współczesne. Goście razem z zespołem dziecięcym „Słoneczko” mieli okazję wspólnie je zaśpiewać. Z kolei indywidualne zdolności wokalne zaprezentował publiczności młody wokalista zespołu "Wszystko w porządku" Alaksandr Cielnow.

Uroczystość została wzbogacona prezentacją multimedialną na temat Świąt Bożego Narodzenia, tradycji i obyczajów bożonarodzeniowych. Na zakończenie spotkania Prezes ZPB w Borysowie Pani Ałła Nicijewska skierowała ciepłe słowa do publiczności, dzieci i młodzieży, które wzięły udział w koncercie.

Wszyscy wychowankowie otrzymali piękne prezenty przekazane przez kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku Pana Piotra Apostolidisa oraz słodkie poczęstunki i przybory do pisania, ufundowane przez przyjaciół i sponsorów oddziału ZPB w Borysowie.

Serdecznie dziękujemy za prezenty! Również dziękujemy bardzo pani Marynie Mikłaszewicz oraz pani Wiktorii Sierdziukowej za organizowanie takiego fajnego spotkania!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.


Dom Polski W BorysowiePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook