60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Kanada
2020-01-14 TRADYCYJNE PRZYJĘCIE ŚWIĄTECZNE W CAMBRIDGE Teresa Szramek

Tradycyjne Przyjęcie Świąteczne zorganizował Zarząd Główny Związku Polaków w Kanadzie tym razem w siedzibie Grupy 6-27 ZPwK w Cambridge. Przybyli członkowie wielu Grup związkowych oraz zaproszeni goście honorowi.

To było niezwykle sympatyczne kilkugodzinne spotkanie ze wspólnym kolędowaniem, które rozpoczął Klub Seniora działający przy Grupie, potem wystąpili Adrian Kroczak, Wacław Bielawa i...młody góralski zespół „Harnasie” niespodzianka - dedykacja dla członków naszego Związku od Związku Podhalan w Kanadzie.


Teresa SzramekPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook