60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Kanada
2020-01-14 OPŁATEK W ZWIĄZKU NARODOWYM POLSKIM W TORONTO PLinToronto

Wicekonsul Sylwia Czerwińska wzięła udział w spotkaniu opłatkowym Związku Narodowego Polskiego Gmina 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Toronto.

I wiceprezes Zarządu Gminy 1 Bartłomiej Habrowski powitał uczestników spotkania oraz złożył życzenia noworoczne. Oprawę artystyczną zapewnił kabaret „To już … z górki”, który przygotował występ prezentujący narodziny Jezusa Chrystusa wraz ze wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek, zaś p. Wanda Bogusz wyrecytowała napisany przez siebie wiersz okolicznościowy.

ZNP, a w szczególności jego Gmina 1, aktywnie współpracuje z Konsulatem w organizacji prelekcji i spotkań o charakterze historyczno-patriotycznym.


PLinTorontoPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook