60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Wenezuela
2020-01-13 Polskie kino na zamku San Carlos de Borromeo Ambasada RP w Caracas

Piękna, kolonialna budowla na wyspie Margarita była sceną dla specjalnego pokazu polskiego filmu pt „Zimna Wojna” i posłużyła zarazem za tło ceremonii odnowienia kadencji Pana Oswalda Daronia jako Konsula honorowego na wyspie.

Charge d'Affaires a.i. Rzeczypospolitej Polskiej w Wenezueli Pani Milena Łukasiewicz osobiście wręczyła Panu Daroniowi list uwierzytelniający; konsul ze swej strony obiecał zintensyfikować w roku 2020 i tak już bardzo bogaty program kulturalny, który realizuje on na wyspie wraz z polską społecznością.

Oprócz projekcji polskich filmów planowana jest wystawa zdjęć wykonanych w Wenezueli przez fotografa National Geographic Polska Marka Arcimowicza.

Na projekcję filmu „Zimna wojna”, pomimo dużych problemów z elektrycznością z którymi boryka się Margarita, przybyło wielu polskich mieszkańców wyspy, a także osoby reprezentujące lokalny rząd i organizacje kulturalne.

Twierdza San Carlos de Borromeo to kolonialna forteca w zatoce Pampatar, w północno-wschodniej części wyspy Margarita w Wenezueli. Została ukończona w 1684 roku i miała chronić mieszkańców przed stałym zagrożeniem ze strony piratów. Do czasów, gdy Wenezuela uniezależniła się od Hiszpanii, twierdza została splądrowana kilka razy.


Ambasada RP w CaracasPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook