60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Arabia Saudyjska
2020-01-11 SPOTKANIE POLONIJNE W PARKU THUMAMA https://www.gov.pl/web/arabiasaudyjska

W dn. 13 grudnia br., w Parku Narodowym Thumama, odbyło się spotkanie polonijne zorganizowane przez Ambasadę RP w Rijadzie.

Uczestnicy mogli skosztować wyrobów kulinarnych przygotowanych własnoręcznie przez Polonię. Najwytrwalsi podjęli wyzwanie odbycia pieszej wędrówki do pobliskiego kanionu i na okalające Thumamę wzgórza. W spotkaniu uczestniczyła Polonia mieszkająca w Rijadzie i okolicach oraz pracownicy Ambasady i Ataszatu RP.
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook