60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Australia
2020-01-03 BIWAK "ORLĘTA" 2019 ZHP Pomorze Brisbane

Harcerstwo z Obwodu “Pomorze” zorganizowało i wzięło udział w biwaku “Orlęta” na terenie Kindillan, Redland Bay QLD w dniach 22-25 września 2019.

Komendantem biwaku była Malwina Hoppe pwd. Uczestnicy uczyli się miedzy innymi o Orlętach Lwowskich oraz brali udział w wielu zabawach i grach ruchowych takich jak zdobywanie fortów, kajakarstwo i jazda na tyrolce. Tematyka biwaku stanowiła część obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.


ZHP Pomorze BrisbanePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook