60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Ukraina
2019-12-03 WINNICA: "JACK STRONG" I 20 LAT POLSKI W NATO Konsulat Generalny RP w Winnicy / Генеральне Консульство РП у Вінниці

Na początku grudnia Polacy Żytomierza mieli możliwość uczestniczyć w dwóch wydarzeniach, zorganizowanych przez Konsulat Generalny RP w Winnicy: w otwarciu wystawy poświęconej 20-leciu przystąpienia Polski do NATO oraz w pokazie polskiego filmu pt. „Jack Strong” w ramach projektu „Polskie Kino” w winnickim okręgu konsularnym.

Na sali kinowej zebrali się wielbiciele polskiego kina, członkowie i prezesi organizacji polonijnych obwodu żytomierskiego oraz przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Winnicy na czele z wicekonsul ds. polityczno-ekonomicznych Agnieszką Góralską oraz wicekonsulem Bartoszem Szeligą.

Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa „Polska: 20 lat w NATO”, przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, która została zrealizowana jako część obchodów 20. rocznicy obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Nie mógł pozostawić obojętnymi widzów polski film w reżyserii Władysława Pasikowskiego, który jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, związanych z postacią Ryszarda Kuklińskiego - człowieka, który będąc w samym środku systemu komunistycznego podjął samotną batalię przeciw Sowietom.

Dzięki swojej determinacji Kukliński zdecydował się na współpracę z Centralną Agencją Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych. Odtąd życie jego i jego rodziny było zagrożone, a jeden nieostrożny ruch mógł doprowadzić do tragedii. Film wciągnął i do końca trzymał w napięciu każdego widza, a po zakończeniu przeglądu sprowokował burzliwą dyskusję.


Konsulat Generalny RP w Winnicy / Генеральне Консульство РП у ВінниціPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook