60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Polska
2019-12-02 SPOTKANIE CZŁONKÓW KLUBU Studenta Polonijnego ze Stowarzyszeniem Forum Młodych Dyplomatów Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

W piątek, 6 grudnia o godzinie 18:00 w Domu Polonii, Krakowskie Przedmieście 64 – odbędzie się spotkanie dotyczące współpracy Kluba Studenta Polonijnego w Warszawie działającego przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” ze Stowarzyszeniem Forum Młodych Dyplomatów.


Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów (FMD) – polskie stowarzyszenie skupiające studentów i absolwentów szkół wyższych, wiążących swoje plany zawodowe z pracą w środowisku międzynarodowym. Misją organizacji jest „Kreowanie i kształcenie przyszłych Liderów, którzy poprzez swoje działania zapewnią silną i stabilną pozycję Polski na arenie międzynarodowej.”

Klub Studenta Polonijnego (KSP) – organizacja skupiająca młodzież polskiego pochodzenia z różnych krajów, działająca przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, celem danego klubu jest integracja oraz aktywizacja młodzieży, stworzenie możliwości do realizowania własnych projektów, włączanie jej w działalność organizacji polonijnych i stopniowe przygotowywanie do podejmowania funkcji liderskich.

W spotkaniu wezmą udział członkowie Klubu Studenta Polonijnego, Zarząd oraz członkowie Forum Młodych Dyplomatów.

Będzie to znakomita okazją do poznania się, prezentacji działalności i dyskusji nad wypracowaniem planów na przyszłe wspólne aktywności. Wszystko w miej atmosferze przy kawie i ciasteczkach.

Serdecznie zapraszamy naszych członków! To będzie wspaniała okazja do poznania przyszłych Liderów, młodzieży z pasją oraz chęcią do działania!

KLUB STUDENTA POLONIJNEGO


PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook