60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Argentyna
2019-12-02 "POLSKIE TĘSKNOTY" NA EXPO COLECTIVIDADES PAI

Polonijny Zespół Pieśni i Tańca "Polskie Tęsknoty" wziął udział w 8 edycji Expo Colectividades reprezentując polską społeczność z Asociación Polaca Saenzpeñense.

W czasie kilkudniowej imprezy, która odbywa się w plenerze nasi rodacy z duma prezentowali wszystko co najlepsze w naszej kulturze. Było stoisko z polskim, tradycyjnym jedzeniem i wyrobami rękodzielniczymi, "Polskie Tęsknoty" zaprezentowały wiązankę tańców i przyśpiewek ludowych.

Uczestnictwo w tego typu wydarzeniach ułatwia szerzenie, przekazywanie i podtrzymywanie imigranckich korzeni, naszych zwyczajów, rzemiosła, smaków, ale również pozwala cieszyć się wielopokoleniową, rodzinną wycieczką.


relacji p. Claudii GomezPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook