60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Kirgistan
2019-12-02 IX Międzynarodowy Konkurs ARS POLONIA i Olimpiada wiedzy o Moniuszce PSKO "Odrodzenie"

W dniach od 17 do 23 listopada w Biszkeku odbył się IX Międzynarodowy Konkurs młodych wykonawców-instrumentalistów ARS POLONIA, również poświęcony Stanisławowi Moniuszce. Udział w nim zadeklarowało ponad 80 młodych muzyków w wieku od 6 do 18 lat, uczniów szkół muzycznych i liceów.

Przesłuchania odbywały się w trzech grupach wiekowych z podziałem na instrumenty. Młodzi muzycy w pierwszym etapie prezentowali dwa utwory. Jeden z nich to utwór S. Moniuszki, lub innego polskiego kompozytora XIX wieku, a w najstarszej grupie również polifonia J. S. Bacha. Do drugiego etapu przeszli najlepsi, wybrani przez dostojnych jurorów. W drugim etapie grali koncert lub sonatę, a także utwór kirgiski. Średnia i starsza grupa naszych konkursantów wzięła również udział w Olimpiadzie wiedzy o życiu i twórczości kompozytora. Z tym niełatwym zadaniem większość doskonale sobie poradziła, a najwięcej punktów zdobyła młoda pianistka Julia Kawasaki, która również zajęła I miejsce w swojej grupie wiekowej.

Przyjemnie było słyszeć pozytywne komentarze nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów, że dzięki temu konkursowi, nie tylko uczniowie, ale i sami nauczyciele dowiedzieli się ciekawych faktów o życiu S. Moniuszki i zapoznali się z jego twórczością, wzbogacili swój repertuar o ciekawe utwory.

Konkurs Ars Polonia to wspólny projekt PSKO „Odrodzenie” i Kirgiskiego Konserwatorium Narodowego, który od wielu lat dzięki pomocy Senatu RP i zaangażowaniu wielu osób aktywnie wspiera środowisko muzyczne w Kirgistanie, stając się oczekiwanym wydarzeniem muzycznym w życiu dzieci i młodzieży.

Gala konkursowa z wręczeniem nagród i dyplomów nie tylko laureatom, ale także ich pedagogom, akompaniatorom odbyła się w Sali Koncertowej Konserwatorium w ciepłej serdecznej atmosferze.


relacji Zenony Ślązak-Biegalijew
prezes PSKO "Odrodzenie"PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook