60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Kirgistan
2019-12-02 "CANTO DI POLONIA" - ŚPIEWAMY PO POLSKU PSKO "Odrodzenie"

Kolejne wydarzenie Roku Moniuszkowskiego odbyło się 3 listopada 2019 roku w Sali Koncertowej Kirgiskiego Konserwatorium Narodowego w Biszkeku. Był to Festiwal-konkurs wokalny "Canto di Polonia".

Studenci Konserwatorium, uniwersytetu „Manas” i uczniowie różnych stołecznych szkół wykonywali po trzy piosenki - po polsku, po kirgisku i trzeci utwór w dowolnym języku. W grupie „Śpiew klasyczny” obowiązkowy był utwór Stanisława Moniuszki śpiewany po polsku.

Usłyszeliśmy pieśni i arie m.in „Dwie zorze”, „Sen”, Recitatiw i arię Janusza z opery „Halka”, „Prząśniczkę”, „Nawrócona”, arię Stefana z opery „Straszny dwór”. W grupie „Piosenka estradowa” również z wielkim sentymentem słuchaliśmy pięknych polskich piosenek – i tych współczesnych i tych już trochę zapomnianych, wykonywanych na bardzo dobrym poziomie, prawie doskonale po polsku.

Młodzież zachwyciła nas również i piosenkami kirgiskimi, francuskimi, rosyjskimi wykonywanymi z wielkim temperamentem, wyczuciem stylu i indywidualności. Przyjemnie było patrzeć, jak młodzież się starała, a świadomość tego, że polska kultura ma wpływ na rozwój tych uzdolnionych ludzi daje satysfakcję.

Dziękujemy Senatowi RP i Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za wspieranie naszych inicjatyw, mających na celu promocję polskiej kultury w Kirgistanie, a także pomoc tym uzdolnionym dzieciom i młodzieży w rozwijaniu ich zdolności. Będziemy z uwagą śledzić dalsze losy artystyczne naszych laureatów!


relacji p. Zenony Ślązak-Biegalijew
prezes PSKO "Odrodzenie"

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook