60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Polska
2019-11-30 Podaruj gwiazdkę polskim dzieciom na Białorusi Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Wspólna inicjatywa Związku Polaków na Białorusi, białostockiego oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i Radia Białystok "Podaruj gwiazdkę polskim dzieciom na Białorusi" ma już swoje wymierne efekty. Zebrano blisko 12 tysięcy złotych na prezenty dla dzieci, które uczą się języka polskiego za naszą wschodnią granicą.

- Satysfakcja jest ogromna - podkreśla prezes podlaskiego oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Anna Kietlińska. W ubiegłym roku za blisko 7 tysięcy złotych "Wspólnota Polska" zrobiła tysiąc paczek. Teraz udało nam się zebrać kilka tysięcy więcej. - Słuchacze nie zawiedli, bo ujęła ich idea akcji - przekonuje dyrektor programowy Radia Białystok Mirosław Bielawski.

Codziennie licytowano dwa obrazy malarzy grodzieńskich. co pozwoliło na zebranie o 5 tysięcy złotych więcej niż w czasie ubiegłorocznej akcji.
Za nami 2. edycja akcji "Podaruj gwiazdkę polskim dzieciom na Białorusi"
- podsumowanie Olgi Gordiejew
Polskie Radio Białystok


Zbiórka trwa do 20 grudnia. Przed świętami pomoc dotrze do rodaków na Litwie, a na początku stycznia potrzebne produkty wyjadą na Ukrainę.


AUTORZY OBRAZÓW


Żanna Stebnowska

Urodziła się w 1968 r. w Brześciu. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Witebsku, wydział  Malarstwa i Grafiki. Od 2004 r pracuje jako nauczyciel rysunku i malarstwa w Szkole Plastycznej w Brześciu. Bierze udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju, uczestnik międzynarodowych plenerów malarskich. Swoje prace wykonuje w różnych technikach m.in. batik, akwarela, gwasz, aplikacja, olej. Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów-Plastyków “Mostek” w Brześciu.


Walentyna Brysacz 

Urodziła sięw malowniczej miejscowości Sonicze nad Kanałem Augustowskim. Ukończyła Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały. Uprawia  malarstwo. W 2004 roku otrzymała odznaczenie Ministerstwa Kultury Republiki Białoruś „Za zasługi dla rozwoju kultury na Białorusi”. W 2011 r. została laureatem nagrody im. A. Dubko w dziedzinie kultury i sztuki i otrzymała wyróżnienie "Artysta-malarz roku". Jest organizatorem 11 plenerów malarskich nad Kanałem Augustowskim. Prezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB. Prezentuje swoje prace w kraju i zagranicą. W swoim dorobku ma 12 wystaw indywidualnych. Inspiracje czerpie z otaczającej ją przyrody, z rodzinnych miejsc i ciekawych spotkań.

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook