60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Polska
2019-11-30 Nauczycielski koniec listopada we Wspólnocie Polskiej Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Jesień w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" obfituje w wydarzenia:

  • w Chicago odbywają się warsztaty w ramach stażu metodycznego dla nauczycieli
  • w Sztokholmie trwa szkolenie dla nauczycieli uczących języka polskiego jako ojczystego w szkołach szwedzkich,
  • w Toruniu trwa konferencja szkoleniowa dla nauczycieli ze szkół z polskim językiem nauczania działających w obcych systemach edukacyjnych. Przyjechały reprezentantki placówek oświatowych z Polski i razem ze szkołami polskimi z Czech, Litwy i Ukrainy biorą udział w warsztatach zapoznawczych Szkola 6.0.
  • w Paryżu rozpoczyna się trzeci zjazd Akademii Języka Polskiego!

... co jeszcze? ... proszę obserwować portale Wspólnoty Polskiej. Do końca roku jeszcze wiele się wydarzy.W ubiegłym tygodniu

  • w Olsztynie odbyła się III Konferencja Metodyczna Oświata polska na Wschodzie - Język Polski bez tajemnic.
  • w Dosze w Katarze zajęcia o dwujęzyczności dla nauczycieli i rodziców.
  • W Kanadzie warsztaty metodyczne w Toronto dla nauczycieli zrzeszonych w Związku Nauczycielstwa Polskiego

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook