60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Stany Zjednoczone Ameryki
2019-11-27 Konkurs Literacki "Czytam więc Jestem" The Polish & Slavic Center (PSC)

"Najlepszym przyjacielem jest książka bo nie pytając potrafi sprawić, ze świat jest piękny"

Taki cytat widnieje na dyplomach uczestników i laureatów Konkursu Literackiego "Czytam więc Jestem" został zorganizowany w Klubie "Krakus" przez pana Tadeusza Zająca. Konkurs dotyczył wykazania się znajomością klasycznej literatury polskiej.

Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 21 listopada. Jego laureatkami zostały panie: Anna Weber, Aniela Przystasz, Jadwiga Spoagis, Grażyna Ostrowska, Stanisława Krzyś oraz Wanda Wójcik.
Natomiast laureatami panowie: Stefan Rysak, Waldemar Ostrowski, Eugeniusz Majkowski, Edward Mazur i Krzysztof Zieliński.

Pan Tadeusz Zając, organizator konkursu od wielu lat dba oto aby seniorzy czytali książki i byli zaangażowani w życie klubu biorąc udział w rożnych konkursach historycznych, poetyckich czy literackich. Praktycznie od zarania dziejów prowadzi Kronikę Klubu "Krakus" oraz Bibliotekę, którą nazywa ciepło książkowym "przytuliskiem". Seniorzy również mogą dołączyć do Klubu Dyskusyjnego, gdzie porusza się rożne tematy dotyczące historii, literatury, poezji i kultury oraz wiadomości z Polski.

Dlatego właśnie Centrum Seniora "Krakus" postanowiło wręczyć panu Tadeuszowi Zającowi wyróżnienie "Aktywny Senior" za szczególne zaangażowanie w jego działalność w klubie.
Dziękujemy bardzo za wszystko co pan robi dla naszych seniorów i dla naszego Centrum.

W tym samym dniu, uczestnicy konkursu z panem Tadeuszem również przygotowali niespodziankę dla Dyrektora Programu pana Artura Pustuly i wręczyli my podziękowanie za wsparcie i zaangażowanie w realizacji programów promujących dorobek kultury polskiej, spuścizny historycznej, czytelnictwa i kronikarstwa.

Druga niespodziankę przygotowali członkowie Chóru "Krakus" dla Koordynatorki Programu i Dyrygentki pani Katarzyny Drucker za tworzenie nowego nurtu w kulturze pieśni chóralnej i pomoc w zaangażowanie seniorów w życie kulturalne.

Tego dnia również obchodziliśmy również urodziny seniorów z listopada także całość wydarzeń odbywała się w radosnej atmosferze życzeń i śpiewów również z tej okazji. Solenizantom, laureatom konkursu i wszystkim uhonorowanym w tym dniu życzymy wszystkiego najlepszego.


The Polish & Slavic Center (PSC)PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook