60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Stany Zjednoczone Ameryki
2019-11-26 Historia Polski w fotografii Andrzeja Wiktora w Chicago http://dziennikzwiazkowy.com/

Fotografia Andrzeja Wiktora skłania do bliższego poznania polskiej historii i głębokiej refleksji nad ludzkim heroizmem. Prace artysty fotografa można było oglądać 20 listopada w głównym biurze Marii Pappas, skarbnika powiatu Cook.

Andrzej Wiktor, artysta fotograf, zadedykował fotogramy 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości i 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Otwarcie wystawy „Epizody historyczne”, ilustrującej dzieje Polski odbyło się 16 listopada. Artysta z dyrektorem artystycznym Michałem Korsunem wykonał cykl kilkudziesięciu fotografii z rekonstrukcji historycznych – od chrztu Mieszka I, aż po czasy współczesne. Wszystkie prace cechuje wysoki poziom artystyczny i merytoryczny oraz edukacyjny.

O pracach Andrzeja Wiktora, absolwenta łódzkiej filmówki, który 20 lat temu rozpoczynał pracę jako fotograf w polskim dzienniku „Rzeczpospolita” i Polskiej Agencji Prasowej, mówiła dr Łucja Mirowska-Kopeć ze Związku Klubów Polskich.

– Fotografie Andrzeja Wiktora pokazują heroizm przedstawionych postaci, (…) artysta tworzy sceny nie tylko wierne prawdzie historycznej, ale także pełne artyzmu i piękna. Artysta sam przygotowuje scenografie poprzez rekonstrukcje historyczne. Jesteśmy pewni, że przygotowane obrazy spodobają się Państwu i poruszą Państwa wrażliwość – podkreśliła Mirowska-Kopeć.

Ekspozycja obejmowała portrety rekonstruktorów historycznych różnych epok i polskie epizody historyczne. Warto przypomnieć, że kontynuacją portretów historycznych były epizody z historii Polski, które artysta wykonywał na okładki historycznego magazynu „W Sieci Historii”. Pośród interesujących fotografii na wystawie znalazła się „Husaria” z okładki polskiej edycji „National Geographic”.

W uroczystości otwarcia wystawy 16 listopada w Guerin College Preparatory w River Grove wzięli udział przedstawiciele historycznego Stowarzyszenia Ułanów Polskich im. gen. Tadeusza Kościuszki i uczniowie polonijnych szkół.

Symbolicznego przecięcia wstęgi w asyście ułanów dokonali wspólnie: konsul Piotr Semeniuk, Jan Kopeć, prezes Związku Klubów Polskich i dr Łucja Mirowska-Kopeć, Urszula Gawlik, dyrektor polskiej szkoły im. Tadeusza Kościuszki, jezuita Marek Janowski i Anna Czarnecka-Hebal z Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

Po wystawieniu w liceum Guerin i parafii św. Konstancji, prace Andrzeja Wiktora 20 listopada można było oglądać w głównym biurze Marii Pappas, skarbnika powiatu Cook przy ulicy Clark w Chicago.

Projekt powstał dzięki wsparciu i współpracy z Konsulatem Generalnym w Chicago, Zjednoczeniu Polsko Rzymsko-Katolickiemu w Ameryce, Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej i Związkowi Klubów Polskich w USA.


Tekst: Jola Plesiewicz dziennikzwiazkowy.com
Zdjęcia: Dariusz PiłkaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook