60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Kuwejt
2019-11-24 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W KUWEJCIE Ambasada RP w Kuwejcie

W dn. 7 listopada w Ambasadzie RP w Kuwejcie miały miejsce uroczyste obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Do wspólnego świętowania placówka zaprosiła Polonię i Polaków mieszkających w Kuwejcie. Ambasador Paweł Lechowicz złożył życzenia licznie przybyłym gościom.

Główną atrakcją wieczoru był koncert trio Kinga Masternak (fortepian), Anna Karadimitrova (sopran), Preslav Petkov (klarnet). Wybrzmiały najbardziej znane utwory Stanisława Moniuszki, a koncertowi towarzyszyła wystawa z okazji Roku Moniuszkowskiego, upamiętniającego 200. urodziny kompozytora.


Ambasada RP w Kuwejcie / Fot. The Times KuwaitPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook