60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Republika Południowej Afryki
2019-11-21 70. rocznica utworzenia Stowarzyszenia Polskiego w Kapsztadzie Ambasada RP w Pretorii / Stowarzyszenie Polskie w Cape Town

W ramach uroczystych obchodów 70-lecia utworzenia Stowarzyszenia Polskiego w Kapsztadzie, Zarząd organizacji przygotował szereg interesujących imprez poświęconych temu wydarzeniu.

Jednym z punktów programu jubileuszu była wystawa fotograficzna pt. „70 lat Stowarzyszenia Polskiego w Cape Town”, która została zaprezentowana w Domu Wyszehradzkim w Kapsztadzie. Ekspozycja została przygotowana przez Krystynę Żyluk-Żylińską, Prezes Stowarzyszenie przy współpracy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Pretorii. W przemówieniu otwierającym wystawę Dominika Mosek, Konsul RP w Pretorii podkreśliła ogromną rolę i znaczenie działalności Stowarzyszenia Polskiego w Kapsztadzie w latach 1949-2019. Zaproszeni goście - przedstawiciele Polonii w Kapsztadzie - wzięli również udział w koncercie z udziałem Michała Maciocha, aktora, reżysera teatralnego, piosenkarza i pedagoga.

Zarząd Stowarzyszenia Polskiego w Kapsztadzie zorganizował również wystawę książek z Archiwum Biblioteki Polskiej Stowarzyszenia zgromadzonych podczas 70 – lecia działalności organizacji. Wśród eksponatów znalazły się m.in.: bajki dla dzieci, powieści dla młodzieży, poezja i literatura piękna, modlitewniki, zbiór pieśni patriotycznych i narodowych, atlas geograficzny z 1924 roku, mapa Gdańska z 1929 roku, kalendarz żołnierza II Korpus Polskiego i inne ciekawostki książkowe. Wydania książek datują się w latach od 1900 do 1950 roku.

Przy okazji obchodów 70-lecia utworzenia Stowarzyszenia Polskiego w Kapsztadzie, Wydział Konsularny Ambasady RP w Pretorii zorganizował we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskim w Kapsztadzie w Domu Wyszehradzkim warsztaty pedagogiczne dla uczniów Szkoły Polskiej w Kapsztadzie. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Michała Maciocha. W spotkaniu wzięło udział 20 uczniów wraz z rodzicami.

Celem Stowarzyszenia Polskiego w Kapsztadzie jest integracja środowiska polonijnego.

Stowarzyszenie jest organizacją niezależną, społeczną, utrzymującą się ze składek członkowskich, dotacji oraz donacji. Zadaniem Stowarzyszenia jest budowanie wspólnoty i pielęgnowanie tradycji języka polskiego, zachowywanie dziedzictwa i kultury narodowej oraz ich przybliżanie kolejnym pokoleniom Polaków i cudzoziemcom.


Ambasada RP w Pretorii / Stowarzyszenie Polskie w Cape TownPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook