60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Kenia
2019-11-15 OBCHODY DNIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W NAIROBI Ambasada RP w Nairobi

W Dniu Wszystkich Świętych 1 listopada 2019 r. Ambasador Jacek Bazański, Konsul RP Anna Bazańska oraz pracownicy placówki tradycyjnie spotkali się z przedstawicielami kenijskiej Polonii i misjonarzami na cmentarzu Langata w Nairobi, aby upamiętnić spoczywających na obczyźnie Polaków.

Na cmentarzu Langata w Nairobi spoczywa kilkudziesięciu Polaków, w tym m.in. były Minister Spraw Zagranicznych II RP, książę Eustachy Sapieha. Pracownicy Ambasady RP w Nairobi oraz miejscowa Polonia uporządkowali i udekorowali groby, a modlitwę odmówił o. Sławomir Klein z zakonu franciszkanów konwentualnych.

O zmarłych na obczyźnie pamięta także Państwo Polskie - w 2020 r., przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odnowione zostaną polskie miejsca pamięci w Ugandzie - cmentarze w Koja i Nyabyeya.


Ambasada RP w Nairobi / zdjęcia IWONA LULAPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook