60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Ukraina
2021-02-23 W ODESSIE JĘZYK POLSKI JEST CENNY

21 lutego cały świat obchodzi Dzień Języka Ojczystego. Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie co roku celebruje to święto w sposób wielowymiarowy.

Obchody Dnia Języka Ojczystego zaczęły się jeszcze 19 lutego, kiedy w Odesa National Scientific Library odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Mniejszości Narodowych. Denis Majdaniuk przedstawił publiczności sylwetkę wybitnego polskiego poety Cypriana Kamila Norwida. W murach najstarszej Biblioteki w Odessie zabrzmiały wiersze wieszcza narodowego, którego w 2021 roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin.

Z kolei 21 lutego członkowie Związku Polaków z Odessy świętowali razem z Biblioteką Miejską im. Iwana Franki oraz przedstawicielami innych mniejszości narodowych. Anna Andriejewa oraz Wladysław Maksimow piękną polszczyzną recytowali widzom wiersze a Natalia Plochotnik zapoznała wszystkich z polską poezją śpiewaną. Występy nagrodzono rzęsistymi oklaskami.

Zadbano również o to, aby język polski był obecny także w Bibliotece Franki, która w tym roku obchodzi 130. rocznicę z dnia założenia. Dlatego na ręce pani dyrektor Biblioteki przekazano prezent - książki w języku polskim.


Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w OdessiePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.