60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Polska
2021-02-22 Międzynarodowy Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży „Twórcza Polska i Polonia”

Ostatniego dnia stycznia br. zakońćzyło się przyjmowanie zgłoszeń do Międzynarodowego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży „Twórcza Polska i Polonia”, Ustka 2020/2021. To druga edycja konkursu, pierwsza odbyła się w ubiegłym roku szkolnym. Organizatorem przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Ustce.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Burmistrz Miasta Ustka, Wójt Gminy Ustka, Starosta Słupski, Usteckie Towarzystwo Oświatowe i Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

W bieżącym roku na konkurs nadeszły zgłoszenia od 235 autorów ze szkół polskich i polonijnych. Proza i poezja dotyczy różnych tematów. Teraz utwory trafią do oceny jurorskiej.

Tak jak w pierwszej edycji konkursu będą je czytali:

Marianna Borawska – dr, literaturoznawca, bibliotekoznawca,
Maria Drapalska – nauczycielka języka polskiego,
Grażyna Kamyszek – pisarka, polonistka, bibliotekoznawca,
Żaneta Miąskowska-Dusza – nauczycielka języka polskiego,
Marzena Roszman – nauczycielka języka polskiego,
Sławomir Rzepczyński – dr hab., literaturoznawca,
Klaudia Sołoduch – dr, językoznawca, nauczycielka języka polskiego,
Tadeusz Sucharski – dr hab., literaturoznawca, przewodniczący jury,
Bernadetta Żynis – dr hab., literaturoznawca.

Zgodnie z zapisem w regulaminie konkursu oceniane będą: twórczy charakter pracy, jej oryginalność, poprawność stylistyczna i językowa tekstu.

Listę laureatów ogłoszona zostanie pod koniec kwietnia br.

Informacje o konkursie są dostępne również na stronie https://sp2ustka.edupage.org/text70/

W imieniu organizatora konkursu
Iwona Perużyńska


KONKURS POD PATRONATEM HONOROWYM
PREZESA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
DARIUSZA PIOTRA BONISŁAWSKIEGOCzytaj o konkursie w 2020 roku
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.