60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Polska
2021-01-13 Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski.

55 lat temu w roku 1966 W Rzymie zainaugurowano obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. Rzym jako stolica chrześcijaństwa stał się szczególnym miejscem obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski.

Wewnętrzne, rzymskie obchody milenijne rozpoczęły się w dzień św. Sylwestra (31 grudnia) 1965 r. w kościele polskim św. Stanisława uroczystą Mszą św., odprawioną przez abpa wrocławskiego ks. Bolesława Kominka. Zaś sama inaugur cja Roku Milenijnego miała miejsce 13 stycznia 1966 r. w audytorium Pałacu im. Piusa XII (Palazzo Pio), w pobliżu Bazyliki św. Piotra na Watykanie.

W uroczystej akademii uczestniczył papież Paweł VI, kardynałowie, biskupi, korpus dyplomatyczny, delegacja rządu włoskiego, ponad dwa tysiące Polaków - przedstawicieli najważniejszych partii politycznych i stowarzyszeń działających na wychodźstwie oraz kilku biskupów z Polski, którzy jeszcze nie powrócili do kraju z zakończonego Soboru Watykańskiego II (8 grudnia 1965 r.). Zabrakło jednak oficjalnej delegacji z Polski z prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele, gdyż władze komunistyczne odmówiły mu wydania paszportu. W jego imieniu przemawiał bp Władysław Rubin, który po śmierci abpa J. Gawliny w 1964 r. został delegatem prymasa Polski ds. duszpasterstwa emigracji.

Główną częścią akademii był referat wygłoszony – na prośbę kard. Wyszyńskiego - przez prof. Oskara Haleckiego, wybitnego mediewistę, znawcę dziejów Polski, od 1939 r. przebywającego na emigracji w USA. Profesor Halecki, nestor polskich historyków, człowiek głębokiej wiary, działacz katolicki w II Rzeczypospolitej, a później na emigracji był rzecznikiem roli Polski jako „przedmurza chrześcijaństwa”.

W swoim wykładzie pt. „Tysiąclecie Polski katolickiej” przedstawił chrześcijańską wizję historii Polski, podkreślając także działalność Bożej Opatrzności nad naszym krajem, a na końcu wezwał do nadziei i ufności w Bogurodzicę, Królową Polski. Po jego wystąpieniu Ojciec Święty Paweł VI udzielił błogosławieństwa obecnym w sali i całemu Narodowi Polskiemu mówiąc: „Oby ziściły się życzenia, którym tu dano wyraz. Niech to błogosławieństwo nasze idzie w wielkie dzieje tego narodu chrześcijańskiego, niech zstąpi na głowę Polaków kardynała Wyszyńskiego, którego uważamy za obecnego duchowo pośród nas”.
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.