60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Polska
2021-01-13 Proces brzeski

89 lat temu w 1932 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończył się tzw. proces brzeski. Na kary więzienia skazani w nim zostali przywódcy antysanacyjnej opozycji, wśród nich trzykrotny premier Wincenty Witos, Władysław Kiernik, Norbert Barlicki i Herman Lieberman.

Po przewrocie majowym w 1926 roku na szczycie władzy w Polsce panowała dość dziwna sytuacja. Skład parlamentu się nie zmienił, a zastraszeni posłowie początkowo poparli Piłsudskiego - przegłosowali jego kandydaturę na prezydenta (której Piłsudski nie przyjął). Wydana w sierpniu “nowela sierpniowa” (również poparta przez większość posłów, przeciw którym Piłsudski zorganizował zamach) nie zmieniała zasadniczo ustroju państwa. Jednocześnie premierem został Kazimierz Bartel, który w Sejmie poparcia nie miał, został jednak namaszczony przez Józefa Piłsudskiego. Sam Piłsudski zajął (aż do swojej śmierci w 1935 roku) stanowisko Ministra Spraw Wojskowych i formalnie podlegał premierom namaszczanym przez siebie. Faktycznie to on sprawował rzeczywiste rządy ignorując parlament.

Początkowo Piłsudski liczył iż jego władza zyska aprobatę obywateli i do wyborów w 1928 roku wystawił komitet wyborczy BBWR (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem). BBWR ostentacyjnie podkreślał swoją bezpartyjność i brak programu politycznego - w zamyśle miał skupiać zdolnych i zasłużonych ludzi o różnych poglądach, dążących do “sanacji” Rzeczpospolitej. BBWR został największą siłą w Sejmie (130 mandatów na 444), lecz nie wystarczało to do samodzielnej władzy i zmiany konstytucji. Nastąpiły dwa lata przepychanek, gdy Piłsudski i posłowie BBWR podważali sens aktywnej roli Sejmu w polityce, zaś posłowie opozycji coraz śmielej krytykowali rządy piłsudczyków. Ci ostatni uformowali wkrótce nieformalną koalicję zwaną Centrolewem - gdyż głównymi w niej aktorami były partie lewicowe i centrowe (główną rolę grał PPS i dwa odłamy PSL).

W odpowiedzi na działania opozycji prezydent Ignacy Mościcki, na polecenie Piłsudskiego rozwiązał parlament i rozpisał nowe wybory. Stało się to 29 sierpnia 1930 roku i z tym dniem posłów przestawał chronić immunitet poselski. Ten fakt wykorzystali piłsudczycy. W nocy 9/10 września Policja Państwowa na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych (Felicjana Sławoj-Składkowskiego) aresztowała głównych przywódców Centrolewu - Hermana Libermana, Norberta Barlickiego, Stanisława Dubois, Mieczysława Mastka, Adama Pragiera, Adama Ciołkosza, Wincentego Witosa, Władysława Kiernika, Kazimierza Bagińskiego, Józefa Putka i Adolfa Sawickiego.

Aresztowanych przewieziono do wojskowego więzienia w Twierdzy Brzeskiej, gdzie byli dość brutalnie traktowani. Proces rozpoczął się 26 października przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Panowie zostali oskarżeni o planowanie zamachu stanu i dostali wyroki od 1,5 do 3 lat więzienia. Wyrok był zasądzony pod wyraźną polityczną presją. Po zasądzeniu wyroku, władza wyraźnie “odpuściła” liderom Centrolewu. Pięciu z nich pozwolono udać się na emigrację, a tym, co zostali w więzieniu skrócono wyroki. Piłsudski nie wahał się deptać prawa w dążeniu do celu, lecz nie “niszczył” swoich politycznych przeciwników.


PROCES BRZESKI W DZIALE HISTORIA PAI


PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.