60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Kazachstan
2021-01-13 "KRESY 2020" - Ewelina Witkowska

Nazywam się Ewelina Witkowska. Chciałabym opowiedzieć trochę o sobie i o polskiej kulturze w swoim kraju. Mieszkam w Kazachstanie, w najpiękniejszym mieście – w Ałmacie. Mam polskie korzenie dzięki mojemu pradziadkowi, który został represjonowany oraz wysłany do Kazachstanu wraz z rodziną i jest jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa w Ałmacie.

W naszym mieście głęboko szanuje się naród polski i polską kulturę. Jest tu szkoła, w której od dłuższego czasu istnieje polska klasa, w której wszystkie dzieci mające lub nie mające polskich korzeni mogą nauczyć się języka polskiego i poznać polskie tradycje. W tej szkole uczę się też ja.

Również w Ałmacie znajduje się Ośrodek Kultury Polskiej o nazwie „Więź”. Dzięki temu centrum polskie klasy wraz z pozostałymi przedstawicielami polskiego społeczeństwa zbie¬rają się na różnorodne imprezy poświęcone polskim świętom i nie tylko.

O konkursie „Kresy” dowiedziałam się dzięki mojemu nauczycielowi języka polskiego – Panu Piotrowi Boroniowi. Uznałam konkurs za bardzo interesujący, biorąc pod uwagę fakt, że bardzo lubię czytać wiersze nie tylko po polsku. Oczywiście, mam nadzieję na zwycięstwo, ale nawet jeśli nie wygram, nie będę się denerwować, ponieważ stałam się już uczestniczką takiego ciekawego konkursu.


Ewelina Witkowska z Kazachstanu
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.