60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Litwa
2021-01-13 "KRESY 2020" - Diana Łukojć

Nazywam się Diana Łukojć. Jestem z Litwy. Mieszkam w niedużym miasteczku Rudomina, niedaleko Wilna.

Uczęszczam do Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca. Jest to jedna z wielu polskojęzycznych szkół na Litwie. Właśnie tutaj mam możliwość rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Moja przygoda z „Kresami” rozpoczęła się od szkoły początkowej. Miałam różne doświadczenia – porażki i zwycięstwa. W tym roku udało mi się osiągnąć najwyższy wynik w tym konkursie, z czego, oczywiście, niezmiernie się cieszę.

Polka – taką narodowość mam wpisaną w dowodzie osobistym. Staram się ów wpis potwierdzać na różne sposoby: język polski na co dzień, polska szkoła, udział w konkursach z języka polskiego, pielęgnowanie tradycji polskich, świąt oraz Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Zgoda. Właśnie polskie tańce ludowe są moją pasją. Do zespołu należę już dwanaście lat – większą część mojego życia!!!

Uwielbiam nie tylko koncerty, wyjazdy, ale też zwykłe próby, gdzie się spotykam z ludźmi kochającymi polski taniec. Koncertujemy nie tylko u siebie na Litwie. Wyjeżdżamy również za granicę. Jednak najbardziej lubię wyjazdy do Polski, gdyż czuję się tam dobrze i swojsko.

Niezmiernie się cieszę, że mogę być na uroczystościach kresowych, uczestniczyć w warsztatach, usłyszeć cenne rady, poznać wspaniałych organizatorów mimo dzisiejszej sytuacji pandemicznej. To właśnie jest najwyższa nagroda, jaką mogłam otrzymać za udział w konkursie. I nieważny jest końcowy rezultat, ważne, że mogę być tu z Wami !!!


Diana Łukojć z Litwy
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.