60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Ukraina
2021-01-13 Pomoc charytatywna dla osób dotkniętych skutkami pandemii

W okresie świąt Bożonarodzeniowych wolontariusze Polsko-Ukraińskiej Młodzieżowej Organizacji „Młody Stanisławów” odwiedzili starsze i samotne osoby dotknięte skutkami epidemii koronawirusa. Pomoc charytatywna dotarła do 100 osób polskiego pochodzenia z ponad 20 miejscowości obwodu iwanofrankiwskiego.

Wolontariusze odwiedzili również Zofie Stecką, 76-letnią mieszkankę d. Stanisławowa. Pani Zofia zaznacza, że taki gest pamięci o Polakach mieszkających poza granicami kraju jest szczególnie ważny w tym trudnym czasie pandemii. – Zawsze na święta spotykaliśmy się, razem z chórem parafialnym kolędowaliśmy, jednak w tym roku obeszło się bez tego. Jednak dzięki Bogu jesteśmy zdrowi i życzę wszystkim rodakom, aby ta choroba szybko zniknęła. – dodała mieszkanka Iwano-Frankiwska.

W ramach projektu rodacy otrzymali pomoc finansową, artykuły medyczne oraz spożywcze. Zawartość paczek była dobrana wedle potrzeb obdarowanych. – Każda osoba, którą odwiedziliśmy, poprzednio powiedziała, czego najbardziej potrzebuje. Jedna pani, która potrzebowała specjalne leki na nerki, była bardzo szczęśliwa, kiedy je otrzymała, albowiem powiedziała, że nie było jej stać, aby te leki kupić. Również, kiedy kupowaliśmy te paczki żywnościowe, to staraliśmy się, żeby to nie były tylko kasze, bo to jeszcze babcie sobie kupią, ale żeby to było takie coś smaczne właśnie na święta – powiedziała Alina Czirkowa z Polsko-Ukraińskiej Młodzieżowej Organizacji „Młody Stanisławów”.

Tekst: Karina Wysoczańska
Fot. Alina Czirkowa


https://kuriergalicyjski.com/PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.