60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Rosja
2021-01-13 "KRESY 2020" - Lubow Niedzielska

Dzień dobry! Nazywam się Luba Niedzielska.

Jestem prezydentką na Wydziale Protetyki na Uniwersytecie Medycznym. Zakochałam się w języku polskim jeszcze w 4 klasie. Często byłam w Polsce, tam mieszka mój brat i przyjaciele. W 2018 roku odbyłam praktykę wakacyjną na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uwielbiam literaturę, muzykę, znam 5 języków, bo dla mnie otwierają one drzwi do innych światów. Dla mnie język polski jest kluczem do nowych znajomości, możliwością bezpośredniego poznania kultury.

Polski jest językiem moich pradziadków, z nim jestem związana sercem.


Lubow Niedzielska z Rosji
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.