60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Rumunia
2021-01-13 "KRESY 2020" - Monica Eugenia Marculeac

Jo jech Marculeac Monica Eugenia z Rumunii.

Jech sie narodzila w piknyj polskji wiosce. Od malego dziecka jech liubala gwarić werszyki na „Kresach”. W naszej wsi szycy gwarime po polsku: doma, w kosciele abo po ceście. Prubujeme se trimać jako nojbardzo te nasze gware. Warime polske jedzynia – i na Welkanoc, i na Boże Narodzynie – szpiweme polskie kolendy i żyjeme po polsku. Możeme powedzieć, że kawalek Polski to je i w Pojanie Mikuli.

Liubime być Poliokami, temu sie zbirome do stroju, chuliome i szpiweme w naszym zespole i my som dumni z tego. Dla mnie „Kresy” som jako aszcze jedna rodzina. Jech usz wygrala nojwinksze nagrode, bo jech mugla poznać takich fajnych liudzi co potrafiom tak bardzo pokochać i sie radować tym piknym życiem.

Jestem Monica Eugenia Marculeac z Rumunii.

Urodziłam się w pięknej polskiej wiosce. Od dzieciństwa lubiłam recytować wiersze na „Kresach”. W naszej wsi wszyscy rozmawiamy po polsku: w domu, w kościele albo na ulicy. Próbujemy ze wszystkich sił utrzymać tę naszą gwarę. Gotujemy polskie potrawy – i na Wielkanoc, i na Boże Narodzenie – śpiewamy polskie kolędy i żyjemy według polskich obyczajów. Można by powiedzieć, że w Pojanie Mikuli też jest cząstka Polski.

Lubimy być Polakami, dlatego ubieramy się w stroje, tańczymy i śpiewamy w naszym zespole i jesteśmy z tego dumni. Dla mnie „Kresy” są jako jeszcze jedna rodzina. Wygrałam już największą nagrodę, bo mogłam poznać takich fajnych ludzi, którzy potrafią tak bardzo pokochać i cieszyć się tym pięknym życiem.


Monica Eugenia Marculeac z Rumunii
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.